Knapsekêrels (Afrikaans)

Knapsekêrels (Afrikaans)
Knapsekêrels (Afrikaans)

Knapsekêrels (Afrikaans)

Dis lank sedert daar ’n digter met soveel onverdrote ywer met die volkstaal omgegaan het. Ons ken die hardnekkige knapsekêrels wat aan mens se klere of kouse vassit. By Pieter Fourie is dit die taal self wat so hardnekkig bly klou. Gaandeweg ontplooi die digter ook ander betekenisse, ander maniere waarop die titel  gelees of verstaan moet word.

Detailed Information

  • Title: Knapsekêrels (Afrikaans)
  • Author: Pieter Fourie
  • Publisher: Naledi
  • Country of Origin: South Africa
  • Publication Year: 2017
  • ISBN: 9780928316773
  • Bib. Info: Paperback; 128pp

Dis lank sedert daar ’n digter met soveel onverdrote ywer met die volkstaal omgegaan het. Ons ken die hardnekkige knapsekêrels wat aan mens se klere of kouse vassit. By Pieter Fourie is dit die taal self wat so hardnekkig bly klou. Gaandeweg ontplooi die digter ook ander betekenisse, ander maniere waarop die titel  gelees of verstaan moet word.

Knapsekêrels is ’n stimulerende, uitdagende teks. Die taal­register wat betrek word, is wyd – en so ook die emosionele register.” Die gedigte handel onder meer oor ‘n byna uitgestorwe plattelandse lewe met tradisionele gebruike en ambagte. Tog word dit haarskerp en klokhelder verwoord sodat ook die moderne stadsmens aanklank daarby kan vind. Maar hy skryf ewe meevoerend oor die stad (Kaapstad).

Daar is ook aktuele gedigte oor Suid-Afrikaanse toestande, tydlose verse oor die dood en prikkelende maar ook skreiende uitbeeldings van die liefde. Die verse het ‘n eie, unieke klank en styl. Die minimalistiese woordgebruik is besonder suggestieryk en skep dikwels meerduidighede – betekeniseggo’s wat naklinkend in die leser se kop bly draai.

Die beelde en klanke klou inderdaad aan jou soos knapsekêrels.

Pin It on Pinterest

Share This