Beginsels van Saaklike- En Persoonlike Sekerheidsregte in die Suide-Afrikaanse Reg (Afrikaans)

Beginsels van Saaklike- En Persoonlike Sekerheidsregte in die Suide-Afrikaanse Reg (Afrikaans)
Beginsels van Saaklike- En Persoonlike Sekerheidsregte in die Suide-Afrikaanse Reg (Afrikaans)

Beginsels van Saaklike- En Persoonlike Sekerheidsregte in die Suide-Afrikaanse Reg (Afrikaans)

In hierdie werk word gekonsentreer op die gemene onderliggende beginsels van enersyds die verskillende vorme van saaklike sekerheidsregte waar telkens sprake is van ‘n bepaalde saak as vermoënsobjek waarop die skuldeiser ‘n beperkte saaklike sekerheidsreg vestig en in sommige gevalle, danksy sodanige beperkte saaklike sekerheidsreg oor die aldus geïdentifiseerde saak van die skuldenaar, ‘n preferente én versekerde aanspraak op verhaal uit die opbrengs van daardie sekerheidsobjek het ter voldoening van sy uitstaande skuldvordering.

Category:

Detailed Information

  • Title: Beginsels van Saaklike- En Persoonlike Sekerheidsregte in die Suide-Afrikaanse Reg (Afrikaans)
  • Editors: JC Sonnekus & EC Schlemmer
  • Publisher: Juta Law
  • Country of Origin: South Africa
  • Publication Year: 2019
  • ISBN: 9781485134671
  • Bib. Info: Paperback;, 1st Edition – 660pp

In hierdie werk word gekonsentreer op die gemene onderliggende beginsels van enersyds die verskillende vorme van saaklike sekerheidsregte waar telkens sprake is van ‘n bepaalde saak as vermoënsobjek waarop die skuldeiser ‘n beperkte saaklike sekerheidsreg vestig en in sommige gevalle, danksy sodanige beperkte saaklike sekerheidsreg oor die aldus geïdentifiseerde saak van die skuldenaar, ‘n preferente én versekerde aanspraak op verhaal uit die opbrengs van daardie sekerheidsobjek het ter voldoening van sy uitstaande skuldvordering.

‘n Skuldeiser kan andersyds ook met sy skuldenaar ooreenkom om vermoënsobjekte, anders as die objekte van saaklike regte van die skuldenaar, as sekerheidsobjekte te identifiseer.

Die vestiging van ‘n saaklike sekerheidsreg verander nie die saldo van boedelbates van die skuldenaar waarteen sy skuldeisers verhaal kan neem nie – dit plaas hoogstens ‘n kordon om die verhaalbare waarde van die geïdentifiseerde sekerheidsobjekte ten gunste van die versekerde preferente skuldeiser. By persoonlike sekerheidsregte word daarteenoor verhaal geneem op bates wat aan ‘n ánder regsubjek as die primêre skuldenaar behoort en wat dus nie deel van die saldo van die skuldenaar se bates vorm nie.

Pin It on Pinterest

Share This